מיכל חימום מאפיינים

1, חימום מהיר, יעילות העברת חום גבוה, קל בקנה מידה.

2 נוזלים וחימום, צמיגה יכולה להיות כמותית, כמה חום יש צורך.

3, טמפרטורה גבוהה נוזלים צמיגה ללא מקומי, פחמון להבטיח האיכות של יעילות העברת חום התנור נוזלים צמיגה.

4, טמפרטורה מקסימלית לשקע בתוך הטנק, להבטיח את זרימת הנוזל צמיגה.

5, כדי למנוע חימום חוזר ונשנה של הנוזל צמיגה בתוך הטנק, המבטיח את צבע נוזלי צמיגה, מצמצמת את העלות של נוזלים צמיגה.