הבית > חדשות > תוכן

גז טבעי והתעשייה גז נוזלי

הגנת הסביבה של תעשיית הגז מתייחס לפתרון אמיתי או פוטנציאל לבעיות הסביבתיות, תיאום הקשר בין בני אדם לסביבה, להגן על הפעולות הננקטות על ידי פיתוח בר קיימא הכלכלי והחברתי באופן כללי. את שיטות ואמצעים של מינהל ההנדסה, יש גם חינוך משפטי, כלכלי, וכן הלאה.