הבית > חדשות > תוכן

מפיצים יין כדי לשחזר את שולי הרווח ירידה הצטמצם באופן משמעותי

ברוקר סיכום המחקר האחרון של המופע: "צריכת שלוש" יחס יש אחוז קטן יחסית מכלל יין, סוחרי יין חזרו להרוויח. על פי יין תעשיית הרווחים בסוף למטה, ביצועי החברה או תהיה מלאה במהלך השנה.

הנתונים תעשיית היין יש היה מגולה במחצית הראשונה. מנקודת מבט נתונים, כיום תעשיית היין עדיין מתרגל, אבל בשנת 2013, שופרה בצורה משמעותית. תעשייה זו משתנה בעיקר בשל שחיתות סערה, במקום צמיחת הייבוא. הזרם "צריכת שלוש" יש יותר מוגבלת חדר לירידה נוספת, מגמת גידול הצריכה הפרטית לא השתנה במשך זמן רב. לכן, ההידרדרות המתמשכת של המרחב תעשיית יין לא חידש את הצמיחה צפוי.